Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2
w Łomiankach z siedzibą w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31, tel: 22 888 97 20, mail: sp2@edulomianki.pl;


2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomiankach możliwy jest pod numerem tel.  22 888 97 20 lub adresem email (adres email): iodsp2@edulomianki.pl


3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki oświatowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;


4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;


5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt;

6) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,


7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;


8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Metryczka
Opublikowano: przez Karolina Kuprewicz
Zmodyfikowano: przez Admin ICDS
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach
Odwiedziny:

 117 ,  1 

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej
Admin ICDS
Jacek Zaj
Karolina Kuprewicz